anlayan

anlayan
f. sif. Başa düşən, qanan, mərifətli, qanacaqlı, arif. İşarət eylərəm anlayan dosta; Dostunun qədrini bilən oynasın. M. P. V.. Kişi dövlətinə pasiban gərək; İşarə anlayan, söz qanan gərək. Q. Z.. // İs. mənasında. Sübh vaxtında tez durub banlar; Anlayanlar işarəsin anlar. S. Ə. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • söz anlayan beri gelsin — hiçbiriniz laf anlamıyorsunuz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MÜSTENKIH — Anlayan, idrak eden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTEFEHHİM — Anlayan, fehmeden, kavrayan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • işarə — is. <ər.> 1. Əlamət, nişanə, iz. Övrətlərimizin indiki əhvalını nəzərə alsaq, . . bir işarə də tapa bilmərik ki, arvadlarımızın hüququ kişilər tərəfindən pozulmuş ola. C. M.. // Rəmz, emblem. Oraq kəndliyə, çəkic də fəhləyə işarədir. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ŞİNAS — f. Tanıyan, bilen, anlayan. Tarih şinas $ : f. Tarihten anlayan, tarih bilen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞİNAS (-) — f. Tanıyan, bilen, anlayan. Tarih şinas f. Tarihten anlayan, tarih bilen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Fatsa — Vorlage:Infobox Ort in der Türkei/Wartung/Landkreis Fatsa Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia

  • bilecen — sf., hlk. 1) Her şeyi bilen, her şeyden anlayan 2) Bilgiçlik taslayan, ukala …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bilirkişi — is. 1) Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper 2) huk. Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • erbap — is., bı, Ar. erbāb Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse Her işi erbabından sormalı. Birleşik Sözler kalem erbabı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”